Senior Leadership Program

‘Als de werkelijkheid op tafel ligt, ontspant iedereen.’

Een norm als: hard werken loont. Of: hier zorgen wij voor elkaar. Voortgekomen uit mooie intenties, tegelijkertijd ook een (onbedoeld) neveneffect met zich meebrengend. Intenties met een voorkant en een achterkant.

Effect kan zijn dat het vertrouwen (deels) verloren gaat. Zo kan het leiden tot ja zeggen en nee doen. De intentie bij het maken van een afspraak is zuiver, toch lukt het niet ernaar te handelen omdat de huidige manier van werken dat te lastig maakt. De norm ‘wij zorgen hier voor elkaar’, zou met zich mee kunnen brengen met dat ‘nee zeggen’ onderling als lastig wordt ervaren. Want zorg ik dan wel goed voor de ander?

Einstein stelde al dat je problemen die ontstaan, niet kunt laten oplossen door degenen die ze veroorzaakt hebben. Daar sluiten wij op aan.

PDBC heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van leiderschapsprogramma’s voor het senior management.

Verkenningsgesprek

Ben je benieuwd wat meer echtheid voor jou en jouw organisatie kan betekenen? In een verkenningsgesprek wordt dit vanzelf helder.