Organisatiebegeleiding

Onze kracht is om verandering echt te maken. Van binnenuit en duurzaam. We werken persoonlijk, op schaal en systeemgericht. PDBC werkt met leiders, hun teams en de hele organisatie om de verandering en het effect te optimaliseren.

Lees verder over ons aanbod:

Senior Leadership Program

Teamcoaching

Of neem direct contact met ons op voor een verkenningsgesprek.

Echt leiderschap

Echt leiderschap start met innerlijk leiderschap. Het doorbreken van collectieve (organisatie) patronen is alleen mogelijk als eerst bewustzijn ontstaat op de persoonlijke en patronen. Jezelf kennen is een voorwaarde om anderen te kunnen kennen en te kunnen leiden. Allereerst voor de leider(s): Wat is mijn levensverhaal, mijn script? Wat zijn de verhalen die ik leef, de patronen. Welke van deze patronen uit mijn leven herken ik terug in de organisatiepatronen? Zijn deze dienend of niet? Wat is daarvan het effect op mij, de mensen om mij heen, mijn team(s), de organisatie?

Wanneer medewerkers bereid zijn om dit persoonlijke onderzoek (deels) in hun team te doen, ontwikkeld zich een tripple-loop learning richting echtheid: niet alleen echt naar jezelf, tegelijkertijd naar het team. In het team vindt zo een transformatie plaats waarbij contact, verbinding en verschillen een prominente rol gaan spelen.

De ontmoeting

De ontmoeting is de sleutel in de relatie tussen teamleden, wat er ook speelt. Dit opent de weg om inhoudelijk aan de slag te gaan. De aanwezigheid van de betrokkenen is bepalend voor de diepgang en de openheid in het contact. Ook hier ga je als leider de leden in voor. Een echte ontmoeting heeft focus en geeft energie; je hart is erbij betrokken. Dit bemoedigt je om die intensiteit ook een volgende keer aan te gaan, met alle risico’s van dien omdat je beiden kwetsbaar bent. In elk contact spelen er twee basisangsten: de angst voor afwijzing en de roof van autonomie. Dit zijn diep menselijke thema’s die ook op de werkvloer spelen. Vooral bij grote veranderingen in de organisatie en bij onduidelijkheid over functie of werkplek komt dit extra naar voren. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben. Elke ontmoeting houdt een belofte in: om elkaar in de ogen te kijken, precies zoals we zijn.

Verkenningsgesprek

Ben je benieuwd wat meer echtheid voor jou en jouw organisatie kan betekenen? In een verkenningsgesprek wordt dit vanzelf helder.