Individueel programma

Patronen vormen het systeem Echt leiderschap start met innerlijk leiderschap. Het doorbreken van collectieve (organisatie) patronen is alleen mogelijk als eerst bewustzijn ontstaat op de persoonlijke patronen. Jezelf kennen is een voorwaarde om anderen te kunnen kennen en te kunnen leiden. Allereerst voor de leider(s): Wat is mijn levensverhaal, mijn script? Wat zijn de verhalen die ik leef, de patronen. Welke van deze patronen uit mijn leven herken ik terug in de organisatiepatronen? Zijn deze dienend of niet? Wat is daarvan het effect op mij, mijn team(s), de organisatie?
Kijk je uit het raam of kijk je in een spiegel?

Purpose

Leiderschap is nauw verbonden met het hebben van een purpose, een innerlijk drive die je de weg wijst. In het complexe veld waarin je leiderschap zich afspeelt, ligt meestal niet meteen voor de hand wat je het beste kunt doen. Het is een kunst en een kunde om de tekens goed te verstaan. Op de moeilijke momenten, waarop je je als leider afvraagt: “heeft het wel zin wat ik doe?” val je terug op je eigen purpose. Dat geeft de moed en energie om telkens de draad weer op te pakken en geldende antwoorden te zoeken op wat er zich in het groot en in het klein in de organisatie voordoet. Wie ben ik echt? Waar leef ik mijn potentieel en waar niet? Waar heb je geleerd een masker op te zetten? Het masker is een soort (supergoed) eerste antwoord dat je hebt gegeven op dat wat je aantrof als kind. Op de laag van overleven. Je moest ergens van weg. Het masker heeft je toen geholpen dat te doen. Een masker opzetten is voor de meesten van ons geen bewust besluit, het is een reactie op. Door er in het hier en nu bewustzijn op te krijgen, ontstaat er keuzevrijheid. Je gaat herkennen waar het masker dat vroeger zo van dienst was, nu in de weg staat. Een masker opzetten is een gewoonte geworden in bepaalde situaties. Weet je nog hoe het af moet? Als je roeping je serieus en saai maakt, dan klopt er iets niet. Jouw eigen doel in het leven heb je pas gevonden als het kind in je begint te lachen. Dat kind staat voor energie, nieuwsgierigheid, inzichten en volledige betrokkenheid. Beantwoord voor jezelf de vraag: Wat is mijn purpose? Hoe vertaalt zich dit naar de organisatiecontext? Daarna: Ben ik vrij genoeg mijn purpose te leven? Welk masker staat me in de weg? Waar stroomt het moeiteloos?

Plek, ordening en loyaliteit

Ook als volwassen individu blijven we deel uitmaken van ons systeem van oorsprong, ook als we ons hier niet bewust van zijn. Plek, ordening en loyaliteit hebben zowel in het liefdessysteem van ons gezin van herkomst als in het taaksysteem van de organisatie zijn weerslag op wie we zijn en op hoe we onze verantwoordelijkheid naar het systeem opvatten. Hoe we omgaan met onze plek en taak in een organisatie, vertoont dikwijls parallellen met de manier waarop we het deden in ons gezin van herkomst. De vertrouwde loyaliteitspatronen van toen vertalen zich naar de werkvloer. Waar je, ook door de omstandigheden, goed in werd als kind, ontwikkelde je een krachtkant waar je – ook in het hier en nu – als vanzelf een beroep op doet. Zeker onder stress of onder hoge druk komt dit gedrag naar voren. Zonder bewustzijn op dit persoonlijke stuk is de stap naar het collectieve gedoemd te mislukken. Als een leider niet verbonden is met zichzelf, de (on)echtheid van zichzelf kan waarnemen, kan hij/zij nooit werkelijk verbinden met het collectief dat leiding nodig heeft. 
Waar ligt het evenwicht tussen de opgave van ooit en de gave van nu?

Verkenningsgesprek

Ben je benieuwd wat meer echtheid voor jou en jouw organisatie kan betekenen? In een verkenningsgesprek wordt dit vanzelf helder. Naar het verkenningsgesprek