Leiderschap en samenwerking vanuit echtheid

Uit de aanpassing die ontstaat door te doen wat nodig is.
In het verwerkelijken en verwezenlijken van je eigen potentieel, dat van je team en de organisatie.

20200626_130700

PDBC begeleidt organisaties, met name haar leiders en topteams, in de collectieve verandering die nodig en wenselijk is. Dit gebeurt door te focussen op de ontwikkeling van echtheid in leiderschap, zodat ieders eigenheid tot haar recht komt en een optimale bijdrage kan leveren. Parallel daaraan faciliteren wij de organisatie verandering die zo gewenst wordt. Persoonlijk, verdiepend, en toegepast tot een duurzaam resultaat. Leiderschap en samenwerking komen hand in hand te staan.

Individueel Programma

In zekere zin ben je de sleutel tot de vitaliteit en groei van de organisatie en ieder die daarbij betrokken is. Hoe meer je je als leider bewust bent wat je door je persoonlijkheid, jouw wijze van doen en laten oproept en wat je hierin voorleeft, hoe meer tools je in handen hebt om waar nodig ontwikkeling en verandering te bewerkstelligen. Juist vanaf jouw plek, met wat jij als persoon met je meebrengt. Aandacht voor jouzelf en jouw persoonlijke ontwikkeling is daarmee noodzaak voor een lerende organisatie.
 

Team Programma

Het geheel is meer dan de som der delen.
Aristoteles. 
Leiderschap is geen solopartij. Het krijgt vorm in de wisselwerking met anderen, in de samenwerking. Dit vraagt om je te laten aanspreken op wie je bent en wat je doet en op de consequenties voor je omgeving. 
 
 

Verkenningsgesprek

Ben je benieuwd wat meer echtheid voor jou en jouw organisatie kan betekenen? In een verkenningsgesprek wordt dit vanzelf helder.

Onze klanten o.a.